GALERIA

kościół w sąsiadowicach

Pomóż w odbudowie kościoła w Sąsiadowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronę monitoruje stat24  

 

GMINA MIETKÓW

UWAGA: Nowy adres oficjalnej strony Urzędu Gminy Mietków www.gminamietkow.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Mapa Polski Targeo

Gmina Mietków położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego w dolinach dwóch rzek: Bystrzycy i Strzegomki. W odległości 30 kilometrów na południowy zachód od Wrocławia. W jej centrum znajduje się największy na Dolnym Śląsku, sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 905 ha (11% powierzchni gminy), utworzony na rzece Bystrzycy, oraz zbiornik wodny "Proszkowice" idealny do uprawiania rekreacji wodnej. Są one tłumnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz dużych aglomeracji: Wrocławia i Świdnicy. W skład gminy Mietków wchodzi 14 miejscowości. Należą do nich: Mietków, Borzygniew, Chwałów, Domanice, Dzikowa, Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Milin, Piława, Proszkowice, Stróża, Ujów i Wawrzeńczyce. Gmina Mietków jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich. 

LUDNOŚĆ

Teren gminy zamieszkuje około 3800 osób. Najwiecej osób mieszka w Miline (421), a najmniej w Dzikowej (110). Na 1 km˛ powierzchni gminy przypada 47,1 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc blisko 2 razy niższa od średniej dla powiatu, oraz przeszło 3 razy od średniej wojewódzkiej.

PRZYRODA

Zdjecie zwirownia mietkowNajwiększym skarbem gminy jest przyroda. Stwierdzono tu występowanie 12 chronionych i 7 rzadkich gatunków roślin, oraz ponad 200 chronionych gatunków ptaków. Lasy i grunty leśne stanowią 11,06 % powierzchni gminy Mietków. Są one obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowy. Częste występowanie zwierzyny łownej sprwia, że są odwiedzane przez myśliwych. Na znacznym obszarze terenu gminy prowadzi działalność łowiecką koło łowieckie "Jarząbek", skupiające w swoich szeregach 30 członków. Inne koła łowieckie, których siedziba znajduje się poza terenem gminy Mietków, a które prowadzące działalność łowiecką na terenie gmniy to: "Cyranka", w okolicach miejscowości Stróża, " Łowiecka brać" w okolicach Domanic, oraz "Puchacz" w okolicach Piławy. Pas terenów gminy wzdłuż rzeki Bystrzycy zajmuje Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy", utworzony w 1998 roku, obejmujący swoim zasięgiem 8 tysięcy ha.

GOSPODARKA

Zdjecie zwirownia mietkow Gospodarka gminy opiera się głównie na rolnictwie. Wśród zakładów produkcyjnych dominują firmy związane z przetwórstwem przemysłowym, oraz budownictwem. Bogactwem gminy są złoża surowców mineralnych (żwirów i pospółek), oraz gleby o wysokich klasach bonitacyjnych.

 

 

KOMUNIKACJA

Zdjecie zwirownia mietkowPrzez krańce gminy Mietków przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: autostrada A4 (Wrocław - Legnica - Zgorzele) oraz droga krajowa nr 5 (Wrocław - Świdnica - Jelenia Góra). Przez centralną część gminy przebiega linia kolejowa Wrocław - Jelenia Góra. Przez gminę Mietków przebiega międzynarodowa trasa rowerowa Euro Velo 9 (tzw. szlak Bursztynowy) Trasa biegnie przez Maniów, Mietków, Wawrzeńczyce i Stróże.

 

Uwaga: Od 31 maja 2011r. strona o Gminie Mietków jest dostępna pod nowym adresem www.gminamietkow.republika.pl

 

Copyright by Tomasz Czyżowicz , 2002-2014, e-mail: gminamietkow@gmail.com ostatnia aktualizacja: 14-07-2014