GALERIA

 

 

kościół w sąsiadowicach

Pomóż w odbudowie kościoła w Sąsiadowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronę monitoruje stat24

 

Borzygniew

Zabytkiem godnym uwagi jest znajdujący się w wsi Borzygniew, kamienny późno gotycki kościół pod wezwaniem św. Barbary, zbudowany w XV wieku. Wewnątrz zachował się barokowy wystrój (ołtarz i ambona). Bardzo ciekawe jest gotyckie sakramentarium i dwie rzeźby świętych. Godne uwagi i obejrzenia są także płyty nagrobne z XVIII wieku.

 

Ujów

Kościół pod wezwaniem św. Jakuba w Ujowie został zbudowany w XIII wieku. W XV i XVI wieku był przebudowywany. Była to jedno nawowa budowla, której mury wzniesione były z miejscowego łupku. W okresie baroku wzniesiono kurchtę (przedsionek poprzedzający wejście), oraz przekształcono okna. Zachowany został pierwotny układ przestrzenny. W ołtarzu znajduje się witraż przedstawiający św. Jakuba. Na ścianach widnieją zabytkowe malowidła.

Domanice

Kościół w Domanicach zbudowany został w XIV wieku. Jest to skromna budowla z prostokatna nawą i węższym, równierz prostokątnym prezbiterium, przykrytym sklepieniem krzyżowym. Do prezbiterium dostawiona jest zakrystia, natomiast przy nawie od północy stoi kwadratowa wieża, zwieńczona hełmem z prześwitem. Dachy są dwu spadowe, okna ostrołukowe. Wewnątrz kościoła znajduje się wyposarzenie renesansowe i barokowe min. polichromowany ołtarz i ambona. Wokół koscioła znajduje się cmentarz z XVII wieku, otoczony murem.

Maniów Wielki

Kosciół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, wzmiankowany 1335 roku w spisie dziesiecin nuncjusza  Galharda de Carceribus. Wzniesiony w dwu fazach:  prezbiterium około połowy wieku XIV, nawa i zakrystia  dobudowane w XV wieku. Wielokrotnie remontowany. Na ścianie prezbiterium znajduje się płyta nagrobna z postacią mężczyzny. W murze cmentarnym znajdują się płyty nagrobne dawnych mieszkańców wsi. Niedaleko kościoła znajduje się figurka św. Jana Nepomucena. U jej podstawy zachował się łaciński napis: "Prototypon/ venerare viri/ qvi vivit in/ orbe/ si seo veris/ rectvm cre/ de tenebis/ iter", w tłumaczeniu: "Przykład czcigodnego męża, który zwycięża, idąc przez ciemność prostą drogą wiary" (tłumaczenie Sobiesław Nowotny).

 

Milin

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archaniłta w Milinie to budowla orientowana, jednonawowa, z wieżą od zachodu. Prezbiterium przykryte jest dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Kościół został zniszczony w czasie trwania wojny trzynastoletniej. Przebudowany w 1677-1679 zyskał nowy dach i strop w nawie.Wystawiona została także kaplica Św. Krzyża. Kościół był wielokrotnie remontowany. W kaplicy południowej zachował się klasycystyczny ołtarz, a w murze kościelnym znajduje się Pieta, wykonana z piaskowca w 1730 roku.

Wawrzeńczyce

Zdjecie zwirownia mietkowKościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca  (parafialny). Pierwszy istniał w XIV wieku. Odebrany w I połowie XVII wieku przez protestantów. Protestantom został odebrany w 1654 roku. Według wizytacji z 1666/67 i 1709 murowany, sklepiony, z murowaną wieżą krytą gontem. W końcu XVIII wieku kościół jest w stanie ogólnym złym. W 1806 roku w ruinie. 1815-1816 budowa obecnego kościoła w  stylu neoklasycystycznym. Wyposażenie kościoła neoklasycystyczne. Ołtarz główny (obecnie) z około 1750 roku sprowadzony po 1945 roku. Ołtarz boczny (kiedyś główny) z 1816 roku w nim obraz Sąd na świętym Wawrzyńcem. W kościale znajduje się równierz: ambona z 1878 roku, dzwon z 1829 roku wykonany przez E.B. Meyer z Legnicy z plakietką św. Jana Nepomucena, Madonna z dzieciątkiem rzeźba z XV wieku, oraz obraz św. Floriana. Kościół wyposarzony jest także w prospekt organowy z 1791 roku (rokokowy). W zachodniej ścianie kościoła, znajdują się trzy płyty nagrobne pochodzące z XV i XVI wieku.

Stróża

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela  zbudowany w  XVI wieku. Przejęty przez protestantów. Od 1653 roku ponownie katolicki. Do końca XVIII wieku służył jako kaplica cmentarna, bezstylowy. Początkowo był filią kościoła w Kątach Wrocławskich , później sał sie samodzielna poarafią i otrzymał z tej okazji jedną włókę ziemi. Obecnie jest filią parafii Wawrzeńczyce.

(informacje pochodzą z Przewodnika Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich pt."Ze Ślężą w tle" Rafał Brzeziński, oraz z albumów, pt. "Dzieje mojej miejscowości“ wykonanych przez uczniów z SP w Mietkowie.)

Copyright by Tomasz Czyżowicz , 2002-2011, e-mail: gminamietkow@gmail.com ostatnia aktualizacja: 18-02-2011