GALERIA

 

 

kościół w sąsiadowicach

Pomóż w odbudowie kościoła w Sąsiadowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronę monitoruje stat24

 

Borzygniew

We wsi Borzygniew zachowały się ruiny późnorenesansowego pałacu zbudowanego na początku XVII wieku. Budowla powstała na planie prostokąta, kryta była dwuspadowymi dachami. Był to budynek czworoboczny, dwutraktowy, z dekoracją sgraffitową i wysokomi podwójnymi szczytami. Zachowało się sklepienie kolebkowe w sieni wejściowej, oraz portal ze starą tarczą. Późno renesansowy charakter pałacu zatarły przebudowy w XVIII i XIX wieku. Pałac został zniszczony w 1945 roku.

Domanice

Najcenniejszym zabytkiem Domanic jest zamek z zabudową gospodarczą i parkiem. Budowla powstała na skale prawdopodobnie w XIII. Był wielokrotnie przebudowywany. W obecnym kształcie istnieje od 1600 r. Jest dwu skrzydłową budowlą o rzucie zbliżonym do litery L. Ma mały wewnętrzny dziedziniec. Od strony dziedzińca na załomie skrzydeł stoi wieża o kwadratowej podstawie, zakończona hełmem z prześwitem. W części pomieszczeń zachowały się stropy i ściany ozdobione dekoracją sztukatorską, oraz kominki i piece kaflowe. Do zamku, który oddzielony jest od reszty zespołu suchą fosą prowadzi trójprzęsłowy kamienny most. Do mostu prowadzi wjazd pomiędzy oficynami. W ogrodzie przy zamku stoi okazały pawilon z XVIII wieku. Ponadto jest tu murowana kuźnia z około 1820 r., stajnia ze spichlerzem i dawna wozownia. Wzdłuż rzeki, ciągnie się otoczony murem przyzamkowy park z XVIII wieku.

Zdjęcia zamku na na portalu: wrocław.hydral.pl

Maniów Mały

W Maniowie Małym znajdują się ruiny starego pałacu pochodzącego z połowy XVIII w. i przebudowanego w stylu klasycystycznym w II połowie XIX w. Budynek pałacu podwyższono o piętro, dodano dobudówkę i wieżę. Dokonano również wielu zmian w elewacji. Jest to budowla trójkondygnacyjna i trójtraktowa, z ryzalitem wystającym przed elewację. Pałac zbudowany jest z cegły i kamienia. Był zamieszkiwany do 1990 roku. Obecnie popadł w ruinę. Zachowała się sala ze zniszczonymi dekoracjami stiukowymi, oraz barokowy portal.

Mietków

Wieża obronna rozbudowana na dwór obronny w XVIII. W drugiej połowie XIX wieku dwór przebudowano na pałac. Budowla mała charakter neogotycki. Do dziś zachowały się jedynie ruiny. Jest to dwupiętrowy budynek na planie kwadratu. W południowej części zachowały się ruiny wieży z XVI wieku. Od strony pólnocnej znajdowało się wejście do pałacu. Elewacje zdobią narożne wieżyczki. W pałacu zachował się taras, oraz pałacowa posadzka, w jednym z niezadaszonych pomieszczeń.

 

Milin

W Milinie znajduje się renesansowy, dwór z początków XVII wieku, pierwotnie otoczony fosą. Był przebudowywany w latach 1749—1750, a także w XIX w. Dwór jest murowany, trójskrzydłowy, zbudowany na planie podkowy, dwutraktowy i dwukondygnacyjny, pokryty dachami dwuspadowymi. Portal ozdobiony jest pilastrami podtrzymującymi gzyms i kamienne wazony. Obecnie w dworze mieszczą się prywatne mieszkania.

Proszkowice

Najbardziej okazałymi budowlami Proszkowic są: pałac z 1715 roku, rozbudowany w 1837 roku i modernizowany w początkach XX wieku, oraz willa z 1910 roku, do niedawna budynek szkoły, obecnie dom mieszkalny.  

Wawrzeńczyce

W Wawrzeńczycach warto obejrzeć ruiny dworu rodziny von Saurma-Jeltsch powstałego w latach 90. XVIII w.  Dwór uzyskał cechy neogotyku po przebudowie na pocz. XIX w. Jest to bryła dwuskrzydłowa, z wysoką wieżą w narożu. Zachowały się resztki murów przyziemia i tarasu ze schodami. Przy budynku zachowała się też brama wjazdowa i fontanna ze stawem.

Stanu obecny pałacu.

Chwałów

Pałac w Chwałowie pochodzi z końca XIX w., przebudowany  w początku XX w. Jest to prosta budowla założona na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjna, z gzymsami między piętrowymi. Okna są prostokątne, w opaskach, część pod naczółkami. Obok pałacu, przy obszernym dziedzińcu, zabudowa gospodarcza. W skład jej wchodzą: murowana oficyna mieszkalno-gospodarcza z około połowy XIXw., budynek gospodarczy z końca XIX w., stodoła z 1889 r., wozownia z przełomu XIX-XX W. i wiata z początku XX w.

(informacje pochodzą z Przewodnika Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich pt."Ze Ślężą w tle" Rafał Brzeziński, oraz z albumów, pt. "Dzieje mojej miejscowości“ wykonanych przez uczniów z SP w Mietkowie.)

Copyright by Tomasz Czyżowicz , 2002-2011, e-mail: gminamietkow@gmail.com ostatnia aktualizacja: 18-02-2011