GALERIA

 

 

kościół w sąsiadowicach

Pomóż w odbudowie kościoła w Sąsiadowicach

 

Stronę monitoruje stat24

Zbiornik Mietków

Zdjecie zwirownia mietkowGmina Mietków położona jest na terenie parku krajobrazowego Dolina Bystrzycy, którego integralną częścią jest sztuczne jezioro utworzone w 1987 roku na rzece Bystrzycy. Jezioro to ma powierzchnię 905 ha, a jego całkowita pojemność wynosi obecnie 71,85 mln m3. Pojemność zbiornika Mietkowskiego ciągle wzrasta, z uwagi na eksploatacje kruszywa. Szacuje się że po wyeksploatowaniu złoża wyniesie ona 90 mln m3. Zadaniem zbiornika Mietków jest między nim: zmniejszenie zagrożenia powodziowego doliny rzeki Bystrzycy, oraz zasilanie rzeki Odry (w celu polepszenia warunków dla żeglugi). Od północy w kierunku zachodnim zbiornik Mietków otacza nasyp o wysokości do 17m. Od strony wody nasyp jest wybetonowany, a od zewnątrz zdarniony i zterasowany. Koroną biegnie odcinek szlaku św. Jakuba łączącego Sobótkę ze Środą Śląską.

Zdjecie zwirownia mietkowZbiornik posiada również wiele walorów typowo rekreacyjnych. Brak w pobliżu uciążliwego przemysłu, czyste powietrze i coraz czystsza woda sprawiają, że jezioro w Mietkowie staje się głównym na Dolnym Śląsku celem weekendowych wycieczek. Istniejąca i stale rozszerzająca się oferta różnego rodzaju usług turystycznych (wypożyczalnie sprzętu wodnego, zaplecze gastronomiczne i noclegowe, plaże), sprawiają, że Mietków jest coraz częściej odwiedzany przez mieszkańców dużych aglomeracji takich jak Wrocław, Wałbrzych czy Świdnica.

Zdjecie zwirownia mietkowJezioro w Mietkowie spełnia również ważne walory przyrodnicze. Stwierdzono tutaj obecność 105 gatunków ptaków wodnych i wodno błotnych, tj. ok. 86% gatunków tej grupy ekologicznej, występujących w Polsce. Lista lęgowych ptaków wodnych, jak dotąd, obejmuje tylko 19 gatunków, ale są wśród nich gatunki wyszczególnione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dla ptaków nie lęgowych zbiornik jest ważnym miejscem postoju w okresie wędrówek i zimowania. Zbiornik Mietkowski jest też rajem dla wędkarzy, najczęściej występujące tu ryby to okoń, płoć, kiełb, ciernik, szczupak, sandacz oraz leszcz.

Ciekawostki:
Nad Zbiornikiem Mietkowskim kręcono zdjęcia do filmów: "Sezon na leszcza", "Wyspa róż" (okolice Borzygniewa), oraz "Erratum".

(cześć informacji pochodzi z Przewodnika Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich pt."Ze Ślężą w tle" Rafał Brzeziński)

Copyright by Tomasz Czyżowicz , 2002-2011, e-mail: gminamietkow@gmail.com ostatnia aktualizacja: 18-02-2011